Danh sách nhà mạng


Thể loại sim


Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thống kê sim

Quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 


  Sim Số Đẹp 

Chúc quý khách tìm được sim theo ý mình nhé!

Chọn theo đầu số

Giá từ: Đến:
Dãy số không gồm: 123456789 Tổng nút :
Chọn đầu Chọn dạng Sắp xếp
Tíck vào đây nếu bạn muốn tìm trong kết quả đã tìm

Chọn theo đầu số

DANH SÁCH SIM

STT 10 Số | 11 Số Giá Tăng | Giá Giảm Điểm Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0966899999 1,875,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
2 0968555555 1,562,500,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
3 09.7777.8888 1,500,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
4 0909997999 999,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
5 0979898989 900,000,000 (VNĐ) 76
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
6 09.8686.6868 886,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
7 0903.86.86.86 860,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
8 098.55.66666 860,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
9 0969998888 750,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
10 0169.3456789 720,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
11 0982.888.999 694,444,444 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
12 089.8868888 680,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
13 0918668668 600,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
14 0945.68.68.68 600,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
15 0868898989 600,000,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
16 0906.68.68.68 600,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
17 0985866666 579,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
18 0888689999 568,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
19 0995899999 562,500,000 (VNĐ) 76
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
20 0932668888 500,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
21 0981368888 500,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
22 0868888999 500,000,000 (VNĐ) 73
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
23 0888389999 500,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
24 0939.66.8888 460,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
25 0962588888 455,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
26 0918585858 455,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
27 0995688888 399,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
28 0966989999 399,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
29 0906565656 390,000,000 (VNĐ) 48
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
30 0912.99.8888 380,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
31 0912818888 368,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
32 0912629999 368,000,000 (VNĐ) 56
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
33 0966898888 368,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
34 088.868.6666 368,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
35 0903828888 356,250,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
36 0916558888 351,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
37 0422288888 350,000,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
38 0981669999 350,000,000 (VNĐ) 66
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
39 0938229999 343,750,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
40 0905959999 339,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
41 0913239999 339,000,000 (VNĐ) 54
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
42 0984456789 330,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
43 09.64.68.68.68 320,000,000 (VNĐ) 61
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
44 0961239999 316,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
45 0948.000.000 315,000,000 (VNĐ) 21
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
46 0985119999 300,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
47 0974366666 300,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
48 0919181818 300,000,000 (VNĐ) 46
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
49 0979000000 300,000,000 (VNĐ) 25
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
50 0935099999 299,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
51 0989.58.58.58 290,000,000 (VNĐ) 65
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
52 0913155555 285,000,000 (VNĐ) 39
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
53 0944.88.9999 283,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
54 0986.55.6666 280,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
55 09.6565.6666 280,000,000 (VNĐ) 55
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
56 0902919999 280,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
57 0938686666 275,000,000 (VNĐ) 58
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
58 0.98.98.56789 270,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
59 0975998888 264,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
60 0439166666 260,000,000 (VNĐ) 47
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
61 0928668668 250,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
62 0989993999 250,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
63 0977455555 250,000,000 (VNĐ) 52
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
64 0943.88.9999 250,000,000 (VNĐ) 68
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
65 0888888968 250,000,000 (VNĐ) 71
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
66 0965.22.9999 250,000,000 (VNĐ) 60
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
67 098.112.8888 250,000,000 (VNĐ) 53
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
68 0983258888 250,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
69 0972755555 248,750,000 (VNĐ) 50
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
70 0919377777 236,000,000 (VNĐ) 57
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
71 094.616.9999 235,000,000 (VNĐ) 62
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
72 0989068888 230,000,000 (VNĐ) 64
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
73 0969055555 225,000,000 (VNĐ) 49
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
74 0937689999 224,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
75 0962.97.9999 223,000,000 (VNĐ) 69
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
76 097.868.9999 222,000,000 (VNĐ) 74
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
77 09.767.66666 220,000,000 (VNĐ) 59
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
78 0986.888889 220,000,000 (VNĐ) 72
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
79 0974.77.9999 220,000,000 (VNĐ) 70
Đặt Mua Thêm vào giỏ hàng
Sim Số Đẹp

*Nếu vẫn không tìm được SIM vừa ý, quý khách vui lòng click ĐẶT SIM

Tìm sim năm sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

 

  GIÁ GỐC GIAO SIM TOÀN QUỐC

C.E.O & Quản Lý

Mr: Minh

0969.198.198

 

Mr: Tuấn

0979599995


 

Chuyên Viên Bán Hàng


Miss : Gia Linh

 

09888.47.888


 

Chuyên Viên Bán Hàng


Mr : Gia Minh

 

0995.198.198

 

 

 

Thời gian làm việc 

- Sáng : 8:00 - 12:00   

- Chiều : 14:00 - 20:00
Ngoài giờ làm việc quý khách nhấn Đặt Mua
Gửi thông tin đặt hàng chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách trong giờ làm việc.Xin cảm ơn!

Thông báo CK

=======================


Số đẹp theo phong thủy

Chọn theo giá tiền


Chọn sim theo tỉnhTin tức

TẢI BẢNG SIM SỐ ĐẸP


Tải bảng số riêng

Nhận báo giáQuảng cáo

Giảm Giá Được Biệt Tháng 07-2017 Chỉ Còn

Image result for chữ new nhấp nháyImage result for chữ new nhấp nháyImage result for chữ new nhấp nháy

Sim Đẹp Đặc Biệt

0869555555 đã bán

0968887888 199tr 0989588999 99tr

0906998999 đã bán

0969688999 128tr

0901730999 đã bán

0988852888 đã bán

09888.47.888 38tr

0965436888 đã bán

0981118777 26,5tr

0919990777 17,5tr

0964178222 2,2tr

0971174888 đã bán

0971574888 đã bán

0971674888 đã bán

Sim Đẹp Dễ Nhớ 

09.8118.8228 đã bán

09.3993.5995 14,5tr

09.8118.8558 12,5tr

09.8118.8998 đã bán

09.8338.8778 đã bán

09.8916.8916 đã bán

09.8159.8159 đã bán

09.8112.8112 đã bán

09.8298.8398 4,8tr

09.6136.6236 3,8tr

09.6226.6446 3,5tr

09.6656.8858 4,2tr

09.7986.8986 đã bán

09.8258.8268 7,5tr

09.7958.7968 7,5tr

0.981.983.986 15tr

0.981.983.988 6,5tr

0.981.983.989 6,5tr

098.1986.919 đã bán

098.1986.929 2,5tr

0988334568 19tr5

0981888228 đã bán

0981993339 đã bán

0981999559 đã bán

0.973379.382 1,5tr

0978.829.226 đã bán

0978.813.186 đã bán

0968.345.578 đã bán

09.88885.198 3,8tr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sim Cặp Viettel

0968999635 đã bán

0968999836 đã bán

Sim Cặp Vinaphone

09.1100.1105

09.1100.1106

1,8tr/cặp

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SIM VIETTEL 11 SỐ

01633868886 đã bán

01693155555 đã bán

01655366666Đã bán

01297377777 đã bán

01667377777 đã bán

01676677777 135tr

0193339888đã bán

01698188999 đã bán

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

TONGKHOSIMVIETTEL.COM SIM ĐẸP ĐỒNG HÀNH -  THÀNH CÔNG DẪN LỐI
Chuyên Phân phối SIM số đẹp các mạng - Nhận tìm SIM theo yêu cầu... + Nhận chuyển đổi sim thường sang sinh viên 3 mạng Viettel,Vina,Mobi

- Số 221 Phố Đội Cấn - Quận Ba Đình - Hà Nội

- VP 506 KCC - A2 - Ngõ 15 An Dương Vương - Tây Hồ - Hà Nội

- Số 34 Đường C, Đào Nguyên , Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

- Số 6 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

- Số 3 Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

- 198 phố Thống Nhất - Thị Trấn Bố Hạ - Yên Thế - Bắc Giang

+ Nhận tìm 6 số cuối theo yêu cầu giống ngày sinh , biển số xe............
Hotline: 0969.198.198 - 0995.198.198  Hotline: 0969.198.198 - 0995.198.198 
Hiện Tại Đang Có 16 Người Đang Lọ Mọ Tìm Sim!
 Tìm kiếm nhanh

Có thể tìm theo những số cuối trong sim, VD: *1992 hoặc *888